ผู้ที่มีแต้มบุญวาสนาสูงจะเข้าใจ

การดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาช่วงอายุ ก็ล้วน มีความคิด การกระทำคำพูดคำจาที่แตกต่างกันออกไป และเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของบุญวาสนาความคิดที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่แข่งขันกันไม่ได้ แต่การสร้างบุญใหม่ได้ด้วยตัวเองเรา สามารถทำได้ในชาตินี้

วาสนาไม่ได้อยู่ที่ว่ารถที่คุณขับจะมีความสวยหรูราคาแพงมากเพียงใด แต่อยู่ที่ว่าคุณกลับบ้ านได้อย่างป ล อ ด ภั ยหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณอาศัยอยู่ในบ้ านหลังใหญ่โตดูสวยดูดีกว่าคนอื่นแ ต่อยู่ที่ว่าเมื่อคุณอยู่ในบ้ านหลังนั้นแล้วคุณมีความสุขดีหรือไม่

เวลาที่คุณพูดอ ว ดว่ามีเงินทองมากมายเต็มกระเป๋า แต่ในเวลาที่คุณลำบากมีใครยื่น มือเข้ามาช่วย เหลือคุณอย่างเต็มใจหรือไม่ อย่าพยายามอ ว ดในสิ่งที่เรามีเหนือกว่าคนอื่นๆเขา เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน มันจะสร้างความสุขให้คุณแค่ครั้งคราวก็เท่านั้น

สิ่งที่คุณจะต้องมีและสะสมนั่นคือบุญวาสนา การสร้างบุญได้ด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่ดีและพึงปฏิบัติทำบุญ คิดดีทำดีช่วย เหลือผู้อื่นที่เขาลำบากกว่าเรา เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้และยังเป็นการสะสมบุญให้กับตนเอง

ผลบุญที่ทำแล้วชีวิตจะดี

– ในข้อแรกบุญที่ทำเกิดจากการให้ทาน หมั่นทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ตัวเรานั้นเป็นคนที่มีความมั่นคงมีทรัพย์มาก

– บุญเกิดจากการหมั่นรักษาศีลอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้ตัวเรามีสุขภาพที่ดีชีวิตมีสวัสดิภาพที่สวยงาม

– บุญเกิดจากการภาวนา ให้ตัวเรานั้นจงหมั่นภาวนาอยู่เสมอในทุกๆวัน ฝึกการเจริญสติ ฝึกสมาธิอย่าให้ขาด ซึ่งจะส่งผลที่ดีให้ตัวเรามีพลังการทำสิ่งต่างๆและมีสติปัญญา

– บุญเกิดจากการประพฤติการอ่อนน้อมแก่ผู้ที่ควรอ่อนน้อม คือผู้ประเสริฐผู้ที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์ จะส่งผลให้ตัวเรานั้นเป็นที่รักและเป็นที่เมตตาต่อผู้รอบข้าง

– บุญเกิดจากการฟังธรรม ศึกษาสัจจะอยู่เสมอ ไม่ว่าจะด้วยการอ่ ๅ นการฟังหรืออะไรก็ตามที่เป็นการศึกษาสัจจะ จะทำให้ตัวเรานั้น มองเห็นในแง่มุมของสัจจะอย่างครบถ้วน

– บุญเกิดจากการแสดงธรรม เมื่อรู้อะไรแล้วใครที่เขาไม่รู้หรือที่ด้อยกว่าเรา เราก็คอยแนะนำตักเตือนและสอนเขาด้วยใจเมตตาด้วย ความปรารถนาดี จะส่งผลทำให้ตัวเรานั้น มีความมั่นคงในความดีงามมากยิ่งขึ้น

– บุญเกิดจากการอุทิศบุญ เมื่อทำความดีในเรื่องใดใดแล้วก็หมั่นเผื่อแผ่ความดีให้แก่ผู้อื่น จะส่งผลทำให้จิตใจของเรานั้นสะอาดยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไป

– บุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนกุศล เมื่อใดที่เขาทำความดีกับเรา ก็หมั่นยินดีในความดีของเขา ชื่นชมยินดีและยกย่องจะทำให้จิตใจของเรานั้นสูงยิ่งขึ้น สร้างมิตรภาพที่ดีสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.