Home ข้อคิดสอนใจ จำไว้นะลูกรัก หากไม่คิดจะปลูกต้นไม้ จงอย่าหย่อนเมล็ดพันธุ์ใดลงในกายเจ้า

จำไว้นะลูกรัก หากไม่คิดจะปลูกต้นไม้ จงอย่าหย่อนเมล็ดพันธุ์ใดลงในกายเจ้า

11 second read
12

แด่ลูกสาว : จงระแวดระวังต่อช่ อ ง ค ล อ ด และการใช้ชีวิต

เป็นหญิงสาว เจ้าอย่าลืมว่าตัวเองมีช่ อ ง ค ล อ ด

 

ถ้าไม่คิดจะปลูกต้นไม้ จงอย่าหย่อนเมล็ดพันธุ์ใดลงในนั้น

 

ความใ ค ร่ให้กำเนิดชีวิตได้เช่นเดียวกับความรัก

แต่ความรักจะบ่มเพาะเมล็ดพันธ์ุนั้นให้งอกงาม

ทว่า, ความใคร่นั้นไม่

 

เป็นหญิงสาว

อย่ายอมให้ส เ ปิ ร์ ม ตัวใดผ่านเข้าสู่กายเจ้าอย่างง่ายดาย

ต่อให้เป็นส เ ปิ ร์ ม ตัวที่ว่ายน้ำเก่งที่สุด

ก็ใช่ว่าจะแข็งแกร่งพอต่อโลกอันเดียวดายนี้

 

ความรักนั้นรอบคอบและระแวดระวัง

ทว่า, ความใคร่นั้นไม่

ความรักจะประกอบสร้างชีวิต

ทว่า, ความใคร่นั้นอาจเพิกเฉยต่อหนึ่งชีวิตใหม่

 

อย่าตี ค่าตัวเองแบบผู้หญิงรักสนุก

แม่สอนให้เจ้าสนุกกับการใช้ชีวิต

มิใช่ ใช้ชีวิตอย่างคนรักสนุก

 

เป็นหญิงสาว

มิใช่จะพลี ก า ย ให้ใครต่อใครอย่างไม่รู้สึกรู้สา

พ ร ม จ ร ร ย์ มีค่าเสมอ

ตราบที่เจ้ารักษามัน – มันจะทำให้เจ้ามีคุณค่า

 

ใช้ชีวิตจนกว่าเจ้าจะรู้จักความรักที่แท้จริง

ก่อนจะลงหลักปักฐาน

ก่อนจะหย่อนเมล็ดพันธุ์นั้น

จงแน่ใจว่า – เจ้าพร้อมจะประกอบสร้างความรัก

 

แยกให้ออกระหว่าง “รัก”​และ “ใ ค ร่”

หน้าตาของความรัก

อาจใกล้เคียงกับความใ ค ร่

และละม้ายคล้ายคลึงกับความลุ่มหลง

ลูกรัก, ดวงตาที่เบิกกว้างพอเท่านั้นที่จะแยกแยะได้

เจ้ามีช่ อ ง ค ล อ ด

นั่นคือ ของขวัญอันแสนวิเศษจากสวรรค์

ที่จะกำนัลเจ้าด้วยเด็กน้อยผู้ไร้เดียงสา

ให้เขาผ่านเกิดสู่โลกใบใหม่

ด้วยนาวาแห่งรักในตัวเจ้า

จงอย่าให้เขาเคลื่อนผ่านกายเจ้าจากความใ ค ร่

หรือ จากความพ ล า ดพ ลั้ ง ของชายใด

 

เจ้าจำเป็นต้องทะนุถนอมชีวิต

และเ ยื่ อบางๆ ในกายเจ้า

เมื่อเจ้ารอบคอบต่อความรัก

ความรักจักตอบแทนเจ้าอย่างอ่อนหวาน

 

เมื่อเจ้ารอบคอบต่อการใช้ชีวิต

ชีวิตจักตอบแทนเจ้าด้วยของกำนัลอันล้ำค่า

นั่นคือ การปราศจากความทุกข์ต ร ม ห ม่ น ไ ห ม้

 

จำไว้นะลูกรัก

หากไม่คิดจะปลูกต้นไม้

จงอย่าหย่อนเมล็ดพันธุ์ใดลงในก า ย เจ้า

 

แม่หวังให้เจ้าใช้ชีวิต

เฉกเช่นหญิงสาวผู้มีความสุขกับชีวิต

อย่าทำให้ตัวเองต้องทุกข์ระทมในภายหลัง

ด้วยวิถีอันเ ริ ง ร่  า น  …แลไม่รู้จักคิด

 

เจ้าประกอบสร้างขึ้นจาก “ความรัก”

อย่าทำ ล า ย ความรักของแม่ในตัวเจ้าด้วยไม่ยั้งคิด

 

ลูกเอ๋ย จงระแวดระวังต่อช่ อ ง ค ล อ ด และการใช้ชีวิต…

 

ขอขอบคุณที่มาจาก : พึงเนตร อติแพทย์

Check Also

ถ้าวันนี้ยังเป็นลูกจ้างที่ดีไม่ได้ คุณจะไม่มีวันเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีได้

คนสำเร็จระดับโลกหลายคน เริ่มต้นจากการเป็นลูกจ้างที่ดีก่อน เป็นเด็กเสิร์ฟที่เช็ดโต๊ะให้สะอา…