Home ข้อคิดสอนใจ ชีวิตที่ “ธรรมดา” นี่แหละ คือสิ่งที่ “พิเศษ” ที่สุดแล้ว

ชีวิตที่ “ธรรมดา” นี่แหละ คือสิ่งที่ “พิเศษ” ที่สุดแล้ว

1 second read
9

ชีวิตเราเต็มไปด้วย ..”เรื่องธรรมดา”..

เช่น ตื่นมา อาบน้ำ แปรงฟัน ขับรถไปทำงาน

กิน อาหารเที่ยงกับเพื่อนในที่เดิมๆ

ตอนเย็นกลับบ้าน ก็เห็นหน้าภรรยา หรือ สามีคนเดิม

ใส่ชุดธรรมดา หน้าตาเรา หรือก็ธรรมดาๆ…เราส่วนใหญ่แล้ว

ก็เป็นคนธรรมดาๆ มีชีวิต ธรรมดาๆ กันทั้งนั้น

.

แต่ถ้า “ความธรรมดา” นี้หมดไปล่ะ

เช่น อยู่ดีๆ ลูกเราเกิดเป็นม ะ เ ร็ ง ไปมีเรื่องนอกบ้าน ไปติ ด ย า

ไปคบเพื่อนไม่ดี หรือสามี หรือ ภรรยาเราต า ย ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม

หรือ เราถูกไ ล่ออกจากงาน เราประสบอุ บั ติ เ ห ตุ ร้ า ย แรง เป็น อั ม พ า ต

เรื่องที่เคย “ธรรมดา” ก็จะ .. “ไม่ธรรมดา” ..

ไปในทันที และในเวลานั้นเอง เราจะหวนมาคิดเสียดาย

ความ “ธรรมดา” จนใจแทบจะข า ด..

.

…สิ่งธรรมดา คือ สิ่งพิเศษ…

ขอให้เรารีบชื่นชมกับความ “ธรรมดา” ที่เรามี

และ ใช้ชีวิตกับสิ่งรอบตัวของเรา ประหนึ่งว่า

“สิ่งเหล่านี้ คือ สิ่งมหัศจรรย์ของจักรวาล เพราะสิ่งธรรมดาๆ แท้จริงแล้ว

คือ สิ่งที่พิเศษที่สุดแล้ว สำหรับมนุษย์อย่างเรานั่นเอง”

.

นั่นคือจงพอเพียง พอใจในสิ่งที่มี เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

“ปาฏิหารย์ไม่ใช่การเดินบนน้ำ หรือบินอยู่บนอากาศ แต่ปาฏิหารย์ของชีวิต คือการเดินอยู่บนผืนดิน และมีความสุขในทุกย่างก้าว”

ขอขอบคุณที่มาจาก : มิตรสหาย

Check Also

อย่าอวดรวย อย่าอวดรู้ อย่าอวดดี

ผมโดนมาแล้วโชคดี...คิดได้ทัน เพราะใช้ธรรมมะเข้าช่วย ไม่มีใครชอบคนสำเร็จแต่ขี้โ ม้หรอก! ยิ่…