Home ข้อคิดสอนใจ ถ้าทำบุญทุกวัน ต า ยไปก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของผู้อื่นหรอก

ถ้าทำบุญทุกวัน ต า ยไปก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของผู้อื่นหรอก

1 second read
14

ถ้าทำบุญทุกวัน .. รับรองได้ว่า

ต า ยไปนี้ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของผู้อื่น

ผู้ที่มารอรับส่วนบุญนี้เป็นพวกที่ทำบุญน้อย

หรือไม่ทำเลย บางพวกก็ไม่ยอมทำบุญเลย

วันเกิดก็ไม่ทำ วันพระวันปีใหม่ก็ไม่ทำ วันอะไรก็ไม่ทำทั้งนั้น

เอาเงินไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นกันดีกว่า

สนุกกว่าสบายกว่า

พวกนี้แหละ.. เป็นพวกที่จะต้องมาคอยรับส่วนบุญ

ถ้าเรายังรักเขาอยู่เป็นห่วงเขาอยู่เวลาเราทำบุญ

เราก็อุทิศบุญไปได้

การอุทิศบุญนี้.. ก็ไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องกรวดน้ำ

บุญไม่ใช่น้ำ เพราะเอาน้ำมาเป็นตัวอย่างของบุญว่าเวลาเราเทน้ำลงไปนี้เหมือนกับเราเทบุญลงไป

ส่งบุญไป บุญเป็นเหมือนกระแสน้ำ

ความจริงบุญก็คือ.. กระแสของความสุข

ที่เราส่งให้แก่ผู้อื่นนั่นเอง

เรียกว่าเป็นการอุทิศบุญ ไม่ต้องมีน้ำ

เพียงตั้งจิตอธิษฐานว่าขอแบ่งบุญแบ่งกุศลส่วนนี้

ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมีชื่อนั้นชื่อนี้ว่าไป

ต้องบอกชื่อ..

ถ้าไม่บอกเขาก็จะไม่สามารถมารับได้

เพราะไม่รู้ว่าจะให้ใคร นี่คือบุญที่เกิดเวลาที่เราทำบุญ และเราเป็นห่วงเป็นใยในบุคคลที่เรารักเคารพที่ล่ ว ง ลับไปแล้ว กลัวเขาจะเ ดื อ  ดร้อน กลัวเขาเป็นขอ ท า  น ถ้าเขาเป็นขอท า น ถ้าเราส่งบุญนี้ไปก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเขาได้

แล้วบุญเสริมอีกข้อหนึ่งก็คือ ..

การอนุโมทนาบุญ การอนุโมทนาบุญก็คือให้เราร่วมทำบุญเวลาเห็นผู้อื่นเขาทำบุญด้วย หรือให้สนับสนุนการทำบุญของผู้อื่น อย่าไปขัดขวางการทำบุญ

เพราะการทำบุญนี้มี..

แต่คุณมีแต่ประโยชน์ทั้งกับผู้ทำและแก่ผู้อื่นผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่บางทีเราไม่ชอบ เราไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะคนที่เรารักชอบทำบุญ เวลาเขาทำบุญแทนที่เราจะอนุโมทนาเรากลับไปขัดขวางเขา อันนี้ไม่ถูกเพราะว่าเป็นการขัดขวางการรับประทานอาหารของเขา

บุญนี้เป็นอาหารของใจ

เขาทำแล้วเขามีความสุข เขาได้พัฒนาจิตใจของเขาให้สูงขึ้น ให้ไปสู่พระนิพพานในที่สุด เราจึงไม่ควรที่จะไปขัดขวาง

ขอขอบคุณที่มาจาก : มิตรสหาย

Check Also

อย่าอวดรวย อย่าอวดรู้ อย่าอวดดี

ผมโดนมาแล้วโชคดี...คิดได้ทัน เพราะใช้ธรรมมะเข้าช่วย ไม่มีใครชอบคนสำเร็จแต่ขี้โ ม้หรอก! ยิ่…