Home ข้อคิดสอนใจ เวลาทำบุญต้องอธิษฐานแบบนี้ ถึงจะดีแก่ตัวเรา

เวลาทำบุญต้องอธิษฐานแบบนี้ ถึงจะดีแก่ตัวเรา

2 second read
1,549

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

หลายๆ คนคงหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกัน คุณรู้ไหมว่า อธิษฐานแบบไหนถึงจะส่งผลดีกับตัวเรา มาดูกันค่ะ

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก……(ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน )นี้ จงถึงแก่ เจ้ากรรมนายเวร และผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ

ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด

ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง

และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ

ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า “การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง”

เพื่อลดวิบากกรรมให้ลดลงอโหสิกรรมก่อนแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่

เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้ท่านทำตามนี้แล้วชีวิตจะพ้นวิบาก…ไปถึงรุ่งเรือง ร่ำรวย ครอบครัว หมดโรคภัย จนถึงชีวิตรักเป็นสุข

Check Also

แม้ผลตอบแทนจะมาก แต่ไม่ใช่งานที่อยากทำ สู้อย่าทำเลยจะดีกว่า

จากตัวอย่างของครูดอยคนนี้ ข้อคิดง่ายๆที่ไม่ต้องขบคิดให้มากคือว่า งานให้ได้ทั้งความสุขและคว…