จะหลุดพ้นจากหนี้สินอย่างไร ในวันที่รายได้ไม่แน่นอน

เมื่อไปก่อหนี้ แล้วทำให้เกิดประโยชน์ ถือว่ามีการบริหารจัดการเงินดี มีประสิทธิภาพ เช่น กู้เงินซื้อรถปิกอัพ เพื่อนำมาขับรับ-ส่งนักเรียน

หรือ กู้เงินเพื่อ การศึกษา เป็นต้น ที่สำคัญเมื่อเป็นหนี้แล้วก็ต้องจ่ายหนี้ตามกำหนดตรงกันข้าม มีหลายคนอาจมีพฤติกรรมใช้จ่ายเกินตัว

จนกระทั่งไปยืมเงิน มาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือรูดบัตรเครดิ ต ช้อปปิ้งจนเพลิน ทำให้หนี้สินเพิ่มอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นยิ่งในช่วงเกิด วิ ก ฤ ติ รายได้หดหาย

แต่ค่าใช้จ่ายยังเหมือนเดิม หรืออาจเพิ่มขึ้น และมีโอ กาสเกิดสภาพคล่องติดขัด ทำให้ไม่มีเงิน ไปจ่ายหนี้คำเตือน “อย่าหนีหนี้” เพราะเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายคืนและนี่คือเคล็ดลับง่ายๆ ที่ทำให้หนี้ลดลง

1.หยุดฟุ่มเฟือย (แบบจริงจัง)

เรื่องหลักๆ ที่ทำให้หลายคน มีหนี้สินเกินตัว คือ ไม่รู้ว่าเงินที่จ่าย หมดไปกับอะไร ดังนั้นเมื่อเงินเริ่มฝืดเคืองและรู้สึกว่าหากมีพฤติกรรมใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ต้องตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทิ้งไป

หยุดซื้อของฟุ่มเฟือย หยุดเที่ยว จากนั้นให้เริ่มบันทึก บัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละวันใช้จ่ายอะไรไปบ้าง แล้วก็นำเงินที่เหลือไปจ่ายหนี้

2.เคลียร์หนี้ที่มี ดอ กเบี้ยสูงและกำจัดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

จดข้อมูลหนี้สิน ทั้งหมด เพื่อให้รู้ว่ามีหนี้สินประเภทอะไร ยอดคงค้าง ดอ กเบี้ยระยะเวลาการจ่ายหนี้ เงื่อนไขกรณีผิดนัด หลักประกั น เป็นต้นจากนั้นให้รีบเคลียร์หนี้ที่มี ดอ กเบี้ยสูงที่สุดก่อน

เพื่อลดภาระดอ กเบี้ย ในแต่ละเดือน และหาทางกำจัดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่นหนี้บัตรเครดิ ต ที่เกิดจากการผ่อนสินค้าฟุ่มเฟือย ที่สำคัญอย่าก่อหนี้เพิ่มอีกจากนั้นก็นำเงินที่เหลือไปจ่ายหนี้ส่วนอื่นต่อไป

3.ลดมาตรฐานการใช้ชีวิตลงมา

ในช่วงที่ใช้ชีวิตปกติ รายได้เข้ามาตามปกติ การจัดสรรค่าใช้จ่ายคงไม่มีปัญหามีเงินจ่ายหนี้ราบรื่น แต่ในช่วงเกิด วิ ก ฤ ติ รายได้ลดลง

แต่หนี้ยังต้องจ่าย ทางรอด คือควรใช้ชีวิต ใน มาตรฐานให้ต่ำ ใช้จ่ายให้น้อยลง เพื่อ รั ก ษ า สภาพคล่อง

4.เจรจาเจ้าหนี้

ในช่วงเกิด วิ ก ฤ ติ เช่น ช่วง ร ะ บ า ด ของ โ ค วิ ด สถาบันการเงินรวมถึงภาครั ฐ จะออ กมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

ดังนั้น ในฐานะลูกหนี้ก็ต้องศึกษาข้อมูล และติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ไม่มีใครอย ากเป็นหนี้ไปตลอดชีวิต

แต่เมื่อไปกู้หนี้ยืมสิน มาแล้ว ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและเมื่อรู้ว่าตัวเองเริ่มมีรายได้ติดขัด และส่งผลต่อ การจ่ายหนี้ ก็ต้องปรับพฤติกรร ม การใช้จ่ายและบริหารจัดการหนี้ให้มีประสิทธิภาพที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.