เหตุผลที่เราควรเริ่มเก็บออมเงินสักที

ในแต่ละปีทุกอ ย่ างเปลี่ยนไปเร็วมากจริงๆ หากเราปรับตัวกันไม่ทันจะทำให้เราใช้ชีวิตได้ลำบากขึ้น ยิ่งเรื่องเกี่ยวกับเงินทองยิ่งต้องรู้จักวางแผนให้ดีแล้วเราทุกคนควรจะใช้ชีวิตใช้จ่ายเงินกันอ ย่ างไร ต้องปรับตัวหรือต้องเจอ กับอะไรบ้าง มาดูกันว่าต่อจากนี้ไป จะมีอะไรเปลี่ยนแปลง

1. คำว่า อิสรภ า พทางการเงิน จะเอื้อมถึงได้ ย า ก ขึ้น เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็ชอบพูดเรื่อง อิสรภ า พทางการเงินกัน มากขึ้นการที่มีร า ยได้เข้ามามากกว่าร า ยจ่ายแบบที่เราไม่ต้องทำงาน เป็นการสร้างอิสรภ า พทางการเงินให้ตัวเอง

ซึ่งคนสมัยก่อนจะนิยมฝากเงินเพื่อเอา ด อ ก เบี้ย แต่ถ้ามองดูยุคปัจจุบันเราคงทำแบบนั้นไม่ได้แล้วและยิ่ง ล ง ทุ น ผิ ดที่ กล า ยเป็นว่าเราจะต้องทำงานไปตลอ ดชีวิต

2. เงินจะอยู่เหนือคน มากยิ่งขึ้น เมื่อเงินหา ย า ก มากขึ้น ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น และคนก็จะ พ ย า ย า ม ทำทุกอ ย่ างเพื่อให้ได้มัน มาโดยไม่สนว่าใครจะลำบากหรือเดือ ดร้ อน

3. ครอบครัวมีปัญหามากขึ้น สมัยก่อนผช.จะเป็นคนออ กไปทำงานหาเงินเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวผญ.จะอยู่บ้านคอยดูแลงานบ้านและเลี้ยงลูกทำให้มีเวลา

อยู่กับลูกได้ตลอ ด แต่พอมายุคนี้ทั้งพ่อและแม่ก็ออ กไปทำงานนอ กบ้าน และยิ่งยุคที่เงินหา ย า กยิ่งต้องทำงาน มากขึ้นไปอีก เพราะหาเงิน มาก็ไม่พอค่าใช้จ่าย

4. ค อ รั ป ชั่ น และการ โ ก งจะมากขึ้น แน่นอนว่ายิ่งเงินหา ย า กคนฉวยโอ กาสก็จะมีมากขึ้น การข า ดเงินจะทำให้คนข า ดจิตสำนึกได้ง่ายกว่าเดิม ยอมทำทุกอ ย่ างเพื่อเงิน

5. ค่าครองชีพจะสูงขึ้นอีก ข้าวของทุกอ ย่ างแพงขึ้นแต่เงินทองกลับหา ย า ก กว่าเดิม ถ้าวันนี้ไม่ระวัง วันข้างหน้าต้องเ สี ยใจภายหลังแน่นอน

6. เงินจะหา ย า ก ขึ้น ลองดูทุกวันนี้สิ ว่าคนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงขนาดไหนนี่ยังไม่รวมกับ วิ ก ฤ ต โ ค วิ ด ที่เพิ่งเกิดขึ้นจนส่งผลกระทบในวงกว้าง

และหากในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลกจะให้ ด อ ก เบี้ยเงินฝาก 0เปอร์เซน เท่ากับคนที่ฝากเงินในธนาคารจะไม่ได้ ด อ ก เบี้ยเลย

7. ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น หากเงินฝากไม่มี ด อ ก เบี้ย ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมเพิ่มมากขึ้นได้ เช่นกันคนร ว ยที่มีอยู่เพียง

ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะยิ่งร ว ยขึ้น ในขณะที่คนจนคนที่หาเช้ากินค่ำไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็ต้องทำงานหนักแบบนี้ไปตลอ ดชีวิต

8. ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน ปกติคนวัยนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะวางแผนก่อนวัยเกษียณเพื่อให้มีเงินเก็บเงินก้อนไว้ใช้หลังเกษียณได้มาก เพียงพอที่จะสามารถ

ฝากธนาคาร และหวังเก็บ ด อ ก เบี้ยกินได้บ้าง แต่ถ้าหากเงินฝากไม่มี ด อ ก เบี้ย ก็จะทำให้เงินก้อนค่อย ๆ

ถูกใช้ไปจนหมดแล้วก็กล า ยเป็นว่า ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน เพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองอีกครั้ง

9. หลังจากยุค ด อ ก เบี้ย 0เปอร์เซน ทุกอ ย่ างจะ แ ย่ ลงไปอีก นั่นเป็นเพราะว่าเงินจะล้นระบบ

แต่ไม่ใช่เงิน มีมากสำหรับทุกคนหรอ กนะเมื่อเงินล้นระบบ

จะล้นไปอยู่ใน มือคนร ว ย ซึ่งคนร ว ยมีจำนวนที่น้อยมาก ๆเมื่อเทียบกับคนจน จึงเกิดการใช้จ่ายที่น้อยต ามไปด้วยและเมื่อใช้จ่ายน้อย ก็จะส่งผลกระทบแบบโดมิโน่คือ

พ่อค้ าแม่ค้ าไม่มีคน ซื้ อ ของก็จะข า ยไม่ได้ ตลาดห้างส ร ร พ สิ น ค้ าไม่มีคนเดินคนส่วน

มากไม่มีเงินที่จะเอาไปใช้จ่ายให้เงินหมุนเวียนเ ศ ร ษ ฐ กิ จและพอเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี ทั้งบริษัททั้งโรงงานก็ต้องปิดตัวลง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.