คนที่เป็นคู่แท้กันจริง เขาจะอยู่ด้วยกันสองยาม

มีสามีภรรย าที่รักกันอ ยู่คู่หนึ่ง ฝ่ายสามีไม่ได้บอกภรรย าว่าเขาตกงานทุกเช้า เขา ยังทำตัวเป็นปกติหลังจากทานอาห ารเช้า เขาก็ตรงเข้าไปหอมแก้มภรรย า “ผมไปทำงานละนะ เย็นนี้เจอกัน”

“อย่ าเถลไถลนะ คุณ” ภรรย าหยอกเขาเหมือนเดิมทุกครั้งเมื่อสามีออก จากบ้านไป เขาวิ่งตามให้ทันรถเมล์ จากนั้นก็เดินเบีย ดผู้คนเข้าไปยืนบนรถ เมื่อผ่านไป 3 ป้าย

เขาก็กดออดเพื่อลงจา กรถ เขาเดินไปนั่งที่ม้านั่ง ใบหน้าของเขาหม่นหมองและกังวลถอนหายใจเฮือก แล้ว เฮือกเล่า เขามองดูห่านที่กำลัง แหวกว่ายเล่นกันอยู่ในบึงชีวิตของ

พวกนายน่าอิ จฉา..เขาพึมพำออกไป เขาผลัดเดินผลัดนั่ง อยู่ในสวน จนเกือบค่ำจากนั้นก็ลุก ขึ้นฝืนยิ้มและทำท่าทางแจ่มใส เลิกงานแล้วกลับบ้านได้ เขา ยืดตัวพร้อม กับกระชับกระเป๋าเอกส า ร

จากนั้นก็จั ดเสื อกางเกงและเนคไทด์ ให้เข้าที่เข้าทางกิ๊งก่อง เ ขากดออดหน้าบ้านพร้อม ตะโпนออกไปว่า ที่รักผมกลับมาแล้ว เขาทำอย่ างนี้เป็นเวลาถึง 5 วัน

แล้ววันที่ 6 ของการตก งานเขาตัดสินใจเดินเข้าไป ของานจากบริษัทรับเห ม าก่อสร้าง ในแผนกผสมปูนที่นี่แตกต่างจากงานบ ริษัทที่เขาเคยทำมัน มีทั้งฝุ่นทั้งละออง ของปูน แต่เขาก็ต้องทำ

ไม่เช่นนั้นชีวิตต่อจากนี้ไป เข าและภรรย าจะกินอยู่อย่ างไรบ่ายวันแรกที่ทำงานที่นี่ เมื่อเ ขามองกระจกในห้องน้ำ เขาเหมือนคนที่ถูกถัง ผสมปูนหล่นทับเนื้ อตัวมอมแมมไปหมด

เมื่อถึงเวลาเลิกงานเขารีบอาบ น้ำที่บริษัท และเปลี่ยนชุ ดเป็นสูทเ หมือนตอนที่ออกจากบ้าน มาเดินออกจากบริษัทรั บเห ม าก่อสร้างแบบ ไม่เหลื อเค้าคนงานผสมปูน เมื่อกลางวันที่ผ่าน มา

กิ๊งก่อง..เขากดออ ดหน้าบ้านพร้อมตะโпนออกไปว่าที่รัก ผมกลับมาแล้ว ภรรย าของเขารีบวิ่งมาเปิดประตูเธอได้กลิ่ นหอมของ สบู่จากตัวผู้เป็นสามี ส่วนเขาเมื่อเดินเข้าบ้านก็เห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อย

บ้านช่องหอมอบอ วลไปด้วย ดอ กไม้ที่ภรรย าตัด มาจากกระถางริม ระเบียงที่ซื้อมาปลูกไว้เขารู้สึกผ่อนคลา ยและภูมิใจในตัวภรรย ามาก แค่นี้ก็ทำให้เขาหา ยเหนื่อยได้ในทันที

ขณะที่กำลังทานข้าว ภร รย าของเขาเอ่ยถามขึ้น “ช่วงนี้งานที่บริษัทเป็นยังไงบ้างคะ”“ราบรื่นดี บริษัทเพิ่งรั บเด็กส าวที่เพิ่งจบจากมหาวิทย าลัยมาทำงาน 1 คน น้องน่ารักดีนะแม่”

ภรรย าทำท่าทีโกร ธ ขึ้น มา พร้อมกับเอื้อมมือไปจับหูของสามีและดึงเบา ๆ อย่ าเถลไถลเลยเชียวนะจากนั้นทั้งคู่ก็หัวเร าะขึ้น มาพร้อมกัน “แม่เปิดน้ำอุ่นไว้ให้พ่อแล้วนะ พ่อจะอาบน้ำก่อนไหม”

“ก่อนกลับ พ่อแวะ ไปว่ายน้ำกับเพื่อนที่สโมสรมา พ่ออาบมาแล้วจ้า”ภรรย าเก็บจานชา มไปพร้อมกับฮัมเพลงเบาๆไปด้วยเกือบไป.. ไม่รู้จะเก็บความลับไว้ได้อีกนานเท่าไหร่

เขาพึมพำขึ้น มาเบาๆ พร้อ มถอน หายใจโล่งอก เขาเดินเข้าห้องล้างหน้าแปรงฟันและหลับไปด้วยความเพลี ยจากงานในวันนี้ เขาทำงานที่บริษัทรับ เห ม าก่อสร้างถึง 20 วัน

เย็นวันนั้น เมื่อเขากลั บถึงบ้านตอนที่กำลังทานอาหาร ภรรย าของเขาเอ่ยขึ้น มาว่า“พ่อไม่ต้องทำงานที่ บริษัทเก่าแล้วนะ แม่ได้ข่าวว่ามีบริษัทหนึ่ง กำลังขาดผู้จัดการ

เขากำลังเปิดรับสมั ครอยู่พอดี แม่โทรศัพท์ไปสอบถามแล้ว บริษัทเขาต้องการคนที่มีประสบการณ์อย่ างพ่อเลยพรุ่งนี้พ่อลองไปส มัครดูนะ” เขานิ่งไปครู่หนึ่ง จึงเอ่ยถามภรรย าว่าทำไมอย ากให้พ่อเปลี่ยนงานละแม่

เปลี่ยนงานก็ดีเห มือนกันนะพ่อ พ่อจะได้มีสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิมอีกอย่ างบริษัทนี้ก็ ใหญ่โตและมีความมั่นคงดีด้วย เธอบอกกับผู้เป็นสามี

วันรุ่งขึ้น..เขาไ ปสมัครงานกับบริษัทที่ภรรย าแนะนำไว้เมื่อวานและบริษัทก็รับเขาเข้า ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการแผนก เหมือนที่เขาเคยทำที่บริษัทเก่า

บ่ายวันนั้น เขาซื้อผักแ ละอาหารหลายอย่ างกลับบ้าน เพื่อเลี้ยงฉลองกับภรรย าเขาคิดว่า ภรรย าของเข าคงรู้ว่าเขาทำงานที่บริษัทรับเห ม าก่อสร้าง เรื่องนี้แม้เขาจะไม่ได้บอก

แต่คงจะปิดเธอไม่มิดเ ป็นแน่ ไม่งั้นเธอค งไม่แนะนำ งานที่บริษัทนี้ให้เข ามาสมัครหรอกเขานึกถึงอาหารมื้อค่ำ ห ลายสิบวันที่ผ่าน มา ทุกวันจะมีเห็ ด หู ห นู เป็นอาหารขึ้นโต๊ะ อยู่หนึ่งอย่ างเสมอไม่ว่าจะเป็นผัดหรือต้ม ห รือแกงก็ตาม เพราะเห็ดหู ห นู มีคุณสมบัติช่วยล้างปอ ด

เขาทำงานอยู่กับฝุ่น มาทั้ง วัน ได้กินเห็ดหู ห นู ผัดไข่ก็ช่วยเขาได้มากเขาเชื่อว่าภรรย าข องเขารู้เรื่องที่เขาไปทำงานที่บริษัทรับเห ม าก่อสร้างแล้ว

แต่เธอไม่เคยเอ่ยถา มเธอกลับแอบทำอะไรหลาย ๆ อย่ างเพื่อเขาเธอคงกลัวว่าเขาจะไม่สบายใจชีวิตคู่ มีความซาบซึ้งอย่ างหนึ่งที่เรียกว่า “ผูกสมัครรักใคร่” และอีกอย่ างหนึ่งที่เรียกว่า “มีสุขร่วมสุข มีทุกข์ร่วมต้า น”

แต่แท้ที่จริงยังมีอีกประโยคหนึ่งที่เรียกว่า “พูดในสิ่งที่ควรพูด”บทความนี้ ขอมอบให้แ ด่คุณ ผช.คนดีที่กำ ลังเผชิญกับความกดดันในการสร้างฐานะครอบครัว

และขอมอบให้แด่ คุณผญ. คนดี ที่คุณรู้จักเข้าใจและรักผช.คนดี อันเป็นสามีที่ดีของคุณคนนี้ชีวิตของผู้ชา ยคนหนึ่ง อะไรคือสิ่งสำคัญนอกเหนือจากพ่อแม่และพี่น้องของเขา คำตอบก็คือ การที่เขาได้เจอกับผญ.ดี ๆ คนหนึ่ง

เพราะผช.ดี ๆ คนหนึ่งต้อง มีผญ.ดีๆ อีกคนหนึ่งคอยสนับสนุน ดูแลเอาใจใส่ชื่นชมสรรเสริญ ปรึกษาแนะนำอยู่ข้างกาย หากปรา ศจากผญ.ดีๆ คนนั้น จะมีผช.ดี ๆคนนี้ได้อย่ างไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.