ปิดทองให้ถูกจุด มีกิน มีใช้ เงินไม่ขาดมือ

การทำบุญนั้น มี ด้วยกันหลายวิธีที่ตัวเราสามารถทำได้ทำได้ในทุกที่และทุกเวลา แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนเราที่ชอบทำบุญนั้น มักจะเข้าวัด ใส่บาตรในตอนเช้า ถวายสังฆทาน รวมถึงการปิดทองพระพุทธรูป

แต่หลายๆคนทราบกันดีหรือไม่ว่า ตามความเชื่อของคนในยุคสมัยโบราณนั้น การทำบุญการปิดทองพระพุทธรูป เป็นการสร้างอนิสงฆ์ที่ดีมากๆสำหรับตัวเราเอง และการปิดทองเราควรที่จะต้องรู้ตำแหน่งแต่ละจุด ซึ่งจะมีความห ม ๅยที่ต่างกันออ กไป การปิดทองในตำแหน่งไหนจะได้รับผลได้ดีที่สุด และจะให้ผลดีอย่างไรต่อตัวเราทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า

ตำแหน่งปิดทอง

ปิดทองบริเวณพระเศียร (ศีรษะ)

การปิดทองที่ตำแหน่งนี้นั้น มีความเชื่อ กันว่าจะทำให้ตัวเรามีสติที่ดี การเรียนการงานความจำดี ปัญหาต่างๆที่เข้ามาในระหว่างการทำงานนั้นก็จะสามารถผ่ า นไปได้ด้วยดีอยู่เสมอ การทำอะไรต่างๆก็จะมุ่งสู่เป้าห ม ๅยได้สำเร็จ

ปิดทองบริเวณพระพักตร์ (ใบหน้า)

การปิดทองที่ตำแหน่งนี้นั้น มีความเชื่อ กันว่าจะทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่รุ่งเรืองเจริญยิ่งขึ้นไป ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ด้านครอบครัว ชีวิตหน้าที่การงาน การเงินที่เป็นอยู่ เป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับของผู้คนที่พบเห็น

ปิดทองบริเวณพระอุระ (หน้า อ ก )

การปิดทองที่ตำแหน่งนี้นั้น มีความเชื่อ กันว่าจะเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่รักของทุกคนหลายๆคน และจะมีความโดดเด่นไปด้วยสติปัญญา ความดีที่มี เสริมสร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง

ปิดทองบริเวณพระอุทร (ท้อง)

การปิดทองที่ตำแหน่งนี้นั้น มีความเชื่อ กันว่าจะทำให้มีกิน มีใช้มีเงินทอง ทรัพย์สินเข้ามาหา มีความสมดุลในเรื่องของโชค มีกิน มีใช้ไม่มีอด

ปิดทองบริเวณพระหัตถ์ (มือ)

การปิดทองที่ตำแหน่งนี้นั้น มีความเชื่อ กันว่าส่งเสริมในเรื่องของบารมี เป็นที่น่ายกย่องสำหรับผู้ที่พบเห็นผู้คนรอบข้าง มีความเคารพ เวลาที่เราไปไหน มาไหน มีการเจรจ าก็จะเป็นที่รักและมีผู้คนเอ็นดู

ปิดทองบริเวณพระบาท (เท้า)

การปิดทองที่ตำแหน่งนี้นั้น มีความเชื่อ กันว่าการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่จะมีความสมบูรณ์ไปในรอบด้าน ครอบครัว การเงิน ที่พักอาศัย การเดินทางมีความสะดวกในการใช้ชีวิตมีความสุขกับครอบครัว

การปิดทองบริเวณพระนาภี (สะ ดื อ)

การปิดทองที่ตำแหน่งนี้นั้น มีความเชื่อ กันว่าตัวคนจะไม่พบเจอในด้านของความลำบาก เพราะจะมีกิน มีใช้อยู่ตลอด และจะมีความสุขกับในสิ่งที่ได้เลือ กทำ

ปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์

การปิดทองที่ตำแหน่งนี้นั้น มีความเชื่อ กันว่าจะช่วยส่งเสริมในด้านของอาชีพการงาน มีความมั่นคงมีตำแหน่งการงานที่ดี มีไหวพริบในการทำงานที่ดี จะประสบความสำเร็จในด้านการงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.