ลักษณะของ…คู่บุญต้องสมกัน 4 ประการ

สามีภรรยาที่ครองรักครองเรือนกันยาวนาน และมีความสุขตามประสาผู้อยู่ในโลกียวิสัย นอกจากเรื่องความสมดุลทางпามารมณ์ที่ผู้รู้สมัยนี้ให้ความสำคัญมากนั้น

ยังต้องมีคุณสมบัติภายในซึ่งนับว่าเป็น …ความดีภายใน… ประกอบด้วย สามีภรรยาที่ต่างก็มี …ความดีภายใน… เห มาะสมกลมกลืนกันเรียกว่า …คู่สร้างคู่สม… มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ

1. มีศรัทธาสมกัน คือ มีความเชื่อในลัทธิศาสนาอย่างเดียวกัน

หรือถ้านับถือศาสนาต่างกัน ก็ต้องรู้จักให้เกียรติ และเคารพลัทธิความเชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย

ไม่ก้าวก่ายดูถูกเหยี ยดหยา ม ความเชื่อถือของอีกฝ่ายหนึ่ง อีกความห มายหนึ่ง การมีศรัทธาสมกัน

ห มายถึง มีแนวคิด ความเชื่อในเรื่องทั่วๆ ไปลงรอยกันได้ มีค่านิยม มีเจตคติไปในทางเดียวกัน หรือปรับเข้าหากันได้ ไม่ดึงดันเอาแต่ความคิดความเชื่อของตนว่าถูกต้องฝ่ายเดียว

2. มีศีลสมกัน คือ มีความประพฤติ

มีศีลธรรมจรรยาไม่ลักลั่นกัน ถึงขนาดคนหนึ่งเป็นคนไร้ศีลไร้ธรรม อีกคนก็มีศีลธรรม อีกความห มายหนึ่ง การมีศีลสมกัน

ห มายเอาเพียงการปรับความประพฤติให้เข้ากันได้ในเรื่องดี เช่น ฝ่ายหนึ่งชอบเข้าวัดฟังธรรม ทำบุญตักบาตรประจำ

อีกฝ่ายก็ทำด้วยหรือไม่ทำก็ไม่ถึงกับขัดขวาง ส่วนในเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องต่างฝ่ายต่างต้อง …ปรับปรุงตัวเอง… ให้ดีขึ้น

เช่น สามีเคยเที่ยวดึกๆ ดื่นๆ ดื่มเหล้าเมายา ก็ปรับให้ลดลงบ้าง ไม่ใช่เห็นฝ่ายหนึ่งไม่ดีแล้วปรับตนให้เ ล วตาม

อย่างนี้เรียกว่าปรับความประพฤติให้ชั่วเหมือนกัน ถึงจะไปกันได้ดี แต่ก็จะพากันลงนรก ไม่ถือว่าเป็น …คู่สร้างคู่สม

3. มีน้ำใจสมกัน คือ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ

เสียสละเหมือนๆ กัน ถ้าฝ่ายหนึ่งงกเห็นแก่ได้ อีกฝ่ายใจกว้างเป็น มหาสมุทร เรียกว่าน้ำใจยังไม่สมกัน ควรปรับให้พอเห มาะพอสมกัน

ถ้าฝ่ายหนึ่งคิดเล็กคิดน้อย ไม่เคยให้อะไรใครเปล่าๆ ทุกอย่างจะต้องได้คืนหรือมีผลตอบแทนหมด แม้กระทั่งกับคนในครอบครัว อย่างนี้ก็ยากที่จะอยู่กันยืด

4. มีปัญญาสมกัน คือ มีความรู้ความเข้าใจไปกันได้ในเรื่องหลักๆ

ไม่ใช่ต่างกันหรือสวนทางกันชนิดขาวกับดำ ความรู้ในที่นี้เน้นความมีเหตุมีผล ยอมรับฟังกัน มากกว่า…ปริญญาบัตร…โดยนัยนี้ คนที่จบแค่มัธยมศึกษา

ถ้ามีความรู้ มีเหตุมีผลเข้ากันได้ทางด้านความคิดกับคนระดับปริญญาเอก ก็สามารถเป็น …คู่สร้างคู่สม…กันทางความรู้ได้

สามีภรรยาที่ปรับศรัทธา-ความประพฤติ-น้ำใจ และปัญญาให้กลมกลืน ชีวิตคู่ก็จะราบรื่นชั่วกาลนาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.