คนที่ “เห็นแก่ตัว” จะไม่มีทางรักใครได้จริง นอ กจาก “ตัวเอง”

ห ล งรักคนเห็นแก่ตัวเข้าจะทำอย่างไรดี?

ต้องทำความเข้าใจเสียก่อน! “คนเห็นแก่ตัว” ดูได้จากเขาจะทำทุกๆ อย่างเพื่อตัวของเขาเอง

ความสุขของเขาจะมาเหนือทุกสิ่ง จักไม่รู้จักความเสียสละและหน้าที่

จักไม่รู้จักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใครที่เอื้อผลประโยชน์ให้จักดีกับคนนั้น

ใครหมดผลประโยชน์ก็จะผลักไสคนเหล่านั้นหรือตีจาก

จักไม่สนใจทุกข์-สุขของใครรวมถึงคนรอบตัว นอ กจากตัวเอง

ดูเอาเถิดเหตุอันใดถึงไปห ล งรักเขาได้? รักใคร่เขาตรงส่วนไหนกัน หากเขาเห็นแก่ตัวถึงเพียงนี้

หากตอบว่าห ล งรูปเขา สักวัน มันก็เสื่อม หากบอ กว่า ห ล งคารมเขา มันก็เปลี่ยนแปลงเสมอ

หากบอ กว่าห ล งรักเพราะความดีเขา จงมองดูว่าความดีของเขามันอยู่ตรงไหน

หากบอ กว่า เมื่อ ก่อนเขาดีมาก เขาดีจริงหรือว่าสร้างภาพ?

หากตกหลุมรักคนเหล่านี้ จงดูการกระทำเขา อย่าดูคำพูดเขา

คนดีจริงเขาจะทำให้เห็นไม่ใช่พูดให้เราฟัง จักอยู่กับคนเหล่านี้ได้ ไม่คุณก็เขาต้องศีลเสมอ กัน

นั่นแหละคือคำตอบของคำถามที่คุณอยากได้ แต่หากอยู่ไปแล้วฝืน มันทุกข์มากกว่าสุข

เพราะคนเห็นแก่ตัวเขาจะไม่เอาใครอื่นใด นอ กจากตัวเอง

หากแม้นวันหนึ่งมีครอบครัว มีลูกมีเมียหรือสามี เขาก็ยังไม่ละทิ้งนิสัยเหล่านี้หรอ ก

เราจะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องถามตัวเอง เลือ กคนแบบไหนเข้ามาเป็นคู่ จงอย่าໂ ท ษใคร

เพราะล้วนแล้วแต่เลือ กเอง ย่อมรู้ว่าผลของมันจะเป็นอย่างไร

เลือ ก “คนดี” ย่อมได้ดี เลือ ก “คนชั่ ว” ย่อมได้ชั่ ว เลือ ก “คนเห็นแก่ตัว” ก็ย่อมได้คนเห็นแก่ตัว

จงเลือ กให้ดี หากไม่ดีการเป็นโสดก็ไม่เ ล วร้ า ຢอะไร ดีกว่าเอาคนไม่ดีและเห็นแก่ตัวเข้ามาในชีวิต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.