คิดให้ดี “แย่งสามีคนอื่น” เพราะอาจถูกฟ้ อ ง

เมียหลวงฟ้ อ งได้ เพราะมีทะเบียนสมรส

การฟ้ อ งร้องจากเมียน้อยในกรณีดังกล่าว สามารถทำได้เนื่องจากเมียหลวงมีการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎห มาย และฝ่ายชายยกย่องผู้อื่นฉันภริยา ด้วยการจัดงานแต่งงาน จึงเท่ากับการมีชู้อย่างเปิดเผย

โดยเมียหลวงมีสิทธิเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายตามประมวลกฎห มายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) นอกจากนี้ ยังสามารถฟ้ อ งเรียกค่าทดแทนจากสามีผู้นอกใจไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นด้วย โดยการฟ้ อ งร้องสามารถทำได้ทั้งกรณีที่มีการฟ้ อ งหย่า หรือไม่มีการฟ้ อ งหย่า

หากเมียหลวงประสงค์จะหย่าขาดจากสามี การฟ้ อ งร้องจะเข้าข่าย ป.พ.พ. มาตรา 1523 ที่ระบุว่า เมื่อศาลพิ พาก ษาให้หย่ากันตามมาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยา และจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น

แต่หากเมียหลวงไม่ประสงค์จะหย่าขาดจากสามี โดยประสงค์จะเรียกค่าทดแทนจากผู้ที่ล่ ว งเกินหรือมีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาว จะเข้าข่ายมมาตรา 1523 วรรคสอง ที่ภริยาจะสามารถเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตน มีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวได้ โดยไม่จำต้องฟ้ อ งหย่าหรือหย่าขาดจากคู่สมรสเสียก่อน

ทั้งนี้ เมียหลวงสามารถฟ้ อ งสามีและเมียน้อยเพื่อเรียกค่าทดแทนพร้อมกันได้ หรือจะฟ้ อ งแยกเพื่อเรียกค่าทดแทนก็ทำได้เช่นเดียวกัน

แต่งงานซ้อนได้ แต่จดทะเบียนสมรสซ้อนไม่ได้!

แม้ว่าการแต่งงานซ้อนเป็นเรื่องของพิธีการ แต่ในทางกฎห มายนั้น หากมีการจดทะเบียนสมรสซ้อนจะไม่สามารถกระทำได้ เพราะถือเป็นภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎห มาย จึงเสมือนว่าไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรส ขณะที่ทะเบียนสมรสดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันเป็นสามี-ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎห มาย ตามประมวลกฎห มายแพ่งและพาณิชย์

โดยป.พ.พ. มาตรา 1452 ระบุไว้ชัดเจนว่าชายหรือหญิงจะทำการสมรสในขณะที่ตน มีคู่สมรสอยู่ไม่ได้ ซึ่งเป็นหลักการของกฎห มายครอบครัวที่กำหนดให้มีคู่สมรสได้เพียงคนเดียว หากทำการสมรสซ้อนหรือสมรสขณะที่ตน มีคู่สมรสอยู่แล้ว การสมรสนั้นย่อมตกเป็นโมฆะตามมาตรา 1495 โดยไม่ต้องมีคำพิ พาก ษาของศาล

กรณีเมียน้อยมีลูก ถือเป็นบุตรนอกกฎห มาย

นอกจากการจดทะเบียนสมรสซ้อนจะเป็นโมฆะแล้ว หากมีลูกด้วยกันและฝ่ายชายจดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตรอย่างถูกกฎห มาย เด็กที่ถือกำเนิดขึ้น มาก็กลายเป็นบุตรนอกกฎห มายไปด้วย โดยเด็กมีสิทธิเพียงแค่การรับมรดกของบิดากับมารดาของตน เมื่อบุคคลทั้งสองถึงแก่ความตๅยเท่านั้น

หากไม่อยากให้ตนเองต้องอับอาย เพราะถูกแฉว่าเป็นชู้ คบซ้อนกับสามีชาวบ้าน จนถูกฟ้ อ งเรียกค่าเสียหาย ก็ควรไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนเสียก่อนจะคิดกินน้ำใต้ศอกใคร เพราะนอกจากจะทำให้ครอบครัวคนอื่นแตกแยกแล้ว ยังทำให้ลูกที่เกิดมากลายเป็นเด็กมีปัญหาเพราะมีปมว่าเป็นลูกเมียน้อยอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องห ม าย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.