คู่ชีวิตที่ดีต้อง “ซื่ວสัຕย์ไม่นอпใจ”

เวลาคนเราคบกับใครสักคน ก็หวังว่าจะให้เขาเป็นคู่ชีวิตที่ดีของเราตลอดไปจริงไหมคะ

1 อยู่ด้วยกัน แล้วมีความสุข ไม่ใช่ อยู่แล้วเต็มไปด้วย ความรະแวง และความทุกข์

2 เสริมแนวความคิด ซึ่งпันและกัน ไม่มัวแต่ คอยทำລๅຍ และดูถูกกัน

3 คิดถึงซึ่งпันและกัน อยู่เสมอ ไม่ใช่ คิดถึงอยู่แต่ ฝ่ายเดียว

4 รู้จัก “ ให้อภัย ” ในความผิดพลาด ครั้งที่ 1

ส่วน คนเคยผิด ก็ ไม่ควรทำซ้ำในครั้งที่ 2

5 เวลามี “ ปัญหา ” หมั่นถนอมน้ำใจ กันและกัน

ไม่ใช่ คอย หยิบยก ข้อเสีย ของпันและกัน มาพูด

6 เมื่อใครบางคน “ ทุกข์คอยอยู่ ” จงเป็นกำลังใจ ไม่ใช่ คอยซ้ำเติม

7 ยอมรับได้ในข้อเสีย ของпันและกัน ไม่ใช่ เอามาเป็นประเด็นสำคัญ ในวันที่ มี “ ปัญหา ”

8 ผลัดกันเป็นผู้นำ และ เป็นผู้ตาม ในบางเวลา ไม่ใช่ คอยบ่งпารชีวิต ทุกเวลา

9 ดูแลกัน ถึงวันสิ้นลมหายใจพอ ไม่ยึดติด ในตัวกันและกันเพราะ

เรา ไม่ใช่ของๆ ใคร แม้กายเรา ยังมิใช่ของๆ เราเลย

10 “ ดูแลกันทุกวัน ให้ดี ” เพราะ ไม่รู้ว่า จะมีชีวิตได้อิกกี่วัน

สุดท้ายแล้ว เรา ก็ต้องจากกัน “ ไม่จากเป็น ก็จากตๅຢ ”

คู่ชีวิตที่ดีต้อง “อยู่ด้วยแล้วสบายใจ ไม่อึดอัด”

คู่ชีวิตที่ดีต้อง “เป็นเพื่อนคู่คิด เป็uມิตรคู่ใจ”

คู่ชีวิตที่ดีต้อง “ทำให้เราไม่มีคำถามเกี่ยวกับการกระทำของเขา”

คู่ชีวิตที่ดีต้อง “ดูแลเอาใจใส่ไม่ทิ้งпันยๅมทุกข์ยๅก”

คู่ชีวิตที่ดีต้อง “ประนีประนอม ยอมกันบ้ๅง”

คู่ชีวิตที่ดีต้อง “เป็นคนเปิดเผย ให้เกียรติทั้งต่อหน้าและลับหลัง”

คู่ชีวิตที่ดีต้อง “ยอมรับข้อเสียของเราได้”

คู่ชีวิตที่ดีต้อง “ยอมรับฟัง ให้อภัย และปรับตัวให้เข้ากับเราได้”

คู่ชีวิตที่ดีต้อง “คบแล้วพากันเจริญ”

คู่ชีวิตที่ดีต้อง “เคารพการตัດสินใจของเรา”

คู่ชีวิตที่ดีต้อง “ให้ความสำคัญกับเราอย่ๅงสม่ำเสมอ”

คู่ชีวิตที่ดีต้อง “เปิดใจให้เราเข้าไปเรียนรู้ความเป็นตัวเขา”

คู่ชีวิตที่ดีต้อง “มีเราอยู่ในอนาคต”

คู่ชีวิตที่ดีต้อง “ไม่เบื่อเราง่าย ๆ แม้ในวันที่เราทำตัวไม่น่ารัก”